MY TBC

Нова банкова сметка

Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на услугите и на основание чл. 12.11 от Общите условия и чл. 230, ал. 1 от Закона за електронните съобщения „Трафик Броудбанд Комюникейшънс” ЕООД ви уведомява, че
считано от 24.07.2014г. „Трафик Броудбанд Комюникейшънс” ЕООД  е прехвърля своите  права и задължения по договори със свои клиенти, като: правоприемник по договорите става „Трафик Броудбанд Комюникейшанс” EООД, с ЕИК 203581363 при Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. Странджа 98, представлявано от Управителя – Ива Коларова.
Изменението влиза сила от 24.08.2015г. и намира приложение за всички клиенти на „Трафик Броудбанд Комюникейшънс ЕООД”, ползващи интернет достъп и интернет базирани услуги.
Промяната на юридическото лице е формална, не засяга традиционния изграден от професионалисти екип на TBC, както и  качеството на услугите, които Ви предоставяме.
Уведомяваме Ви, че всички плащания по банков път следва  да бъдат нареждани към следната банкова сметка:

"Търговска Банка Д" АД
IBAN: BG35DEMI92401000153057
BIC: DEMIBGSF
Титуляр: "Трафик Броудбанд Комюникейшанс ЕООД"

*Всички плащания по други банкови сметки различни от гореописаната няма да бъдат заверени и ще бъдат анулирани!

Facebook linkTBC Facebook