ЗА СГРАДАТА

ПЛАНОВЕ

TBC® Ви предлага нов тип абонаментни планове - за сгради или затворени комплекси, при които спестявате до 60% от стандартните ни абонаментни планове. 

БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР

Абонаментни планове при ползване от минимум 3-ма съседи в сградата:
 
ПАКЕТ ОПТИЧЕН СТАРТ ОПТИЧЕН КЛАСИК ОПТИЧЕН ЛУКС
СКОРОСТ 42 mbps 82 mbps  100 mbps
ДОГОВОР безсрочен договор безсрочен договор безсрочен договор
ЦЕНА 11 лева 15 лева  25 лева
Абонаментни планове при ползване от минимум 5-ма съседи в сградата:

ПАКЕТ ОПТИЧЕН СТАРТ ОПТИЧЕН КЛАСИК ОПТИЧЕН ЛУКС
СКОРОСТ 42 mbps 82 mbps  100 mbps
ДОГОВОР безсрочен договор безсрочен договор безсрочен договор
ЦЕНА 8 лева 10 лева  20 лева 
Facebook linkTBC Facebook