ЗА ДОМА

АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ

БЕЗ ОБВЪРЗВАЩ ДОГОВОР

ПАКЕТ ОПТИЧЕН КЛАСИК ОПТИЧЕН ЛУКС
СКОРОСТ 100 Mbps        1000 Mbps Download
+1000 Mbps Upload
ЦЕНА 32 лева  50 лева

Посочените пакети са с максимално достижими скорости, без ограничение в броя на използваните компютри във Вашия дом! 

 

Параметри за качеството на предоставяните услуги

Facebook linkTBC Facebook